cold rolled nf en10028 2 p355gh nf en10083 1 41cr4 low alloy


Equivalent Standards - Sheets - Coils, Hot Rolled

Equivalent Standards - Sheets - Coils, Hot Rolled

China GB/T 3077-88. Russia GOST 4543-71. Japan JIS G4160-79. USA ASTM A29-93a. British BS EN10028-2-92. Germany DIN EN10028-2-92. France NF EN10028-2-92. ISO 682-1-87(E) 8.1. HỆ THỐNG KÝ HIỆU VẬT LIỆU TRÊN THẾ GIỚI – VISCO NDT8.1.1. Hệ thống ký hiệu Mỗi nước đều có tiêu chuẩn quy định các mác (ký hiệu) cũng như các yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm kim loại của mình và có cách viết tên các kí hiệu (mác) khác nhau. Ngoài tiêu chuẩn Việt Nam như đã trình bày, chúng ta thường gặp BỘ TIÊU CHUẨN THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG - STEEL STANDARD China GB/T 3077-88. Russia GOST 4543-71. Japan JIS G4160-79. USA ASTM A29-93a. British BS EN10028-2-92. Germany DIN EN10028-2-92. France NF EN10028-2 Alloy Steel Round Bar_BISCO-China-Professional Metal Alloy Steel Round Bar-BISCO-China-Professional Metal Supplier and Manufacturer-Alloy structural steel refers to the steel used as mechanical parts and various engineering components which contains one or several certain amount of alloy elements. Alloy structural steel round bar is often used to produce gears, shafts and connecting rods and other mechanical parts. Steel Grade Equivalency Table